Kaliteye Olan Bağlılığımız

"Üreticiden Dünya Piyasasına" prensibini kendimize düstur edindik.

Vizyonumuz

Türkiye’de ve dünyada, kendi alanımızda örnek ve önder kuruluş olmaktır.

Misyonumuz

Tüketicimizi ve müşterimizi; sektörümüz, yeni ürünlerimiz hakkında bilgilendirmek, gelişmelerden, olabilecek risklerden ve imkanlardan haberdar etmek.

Bakliyet sektörünü ulusal ve uluslararası ölçekte temsil etmek.

Yeni pazarlar oluşturmak, mevcut pazarlarda pay artırmak için sektörümüzü etkin kılmak ve teşvik etmek.

Uluslararası pazarda, etkin ve sürdürülebilir kalitede ürün, hizmet sunmak.

Sektörümüzün, çağdaş yönetim anlayışıyla paylaşımcı ve katılımcı yönetime, kurumlara sahip olmasını sağlamak.

İş Kurallarımız

İnsan sağlığına, hayatına ve çalışanlarımızın haklarına saygı göstermek.

Ekolojik sisteme ve çevrenin korunmasına saygılı olmak.

İş ilişkisi içerisinde olduğu tüm ülkelere, bölgelere ve kişilere eşit davranmak.

Eşitlikçi ve katılımcı yönetim ilkelerine sahip olmak.

Kalite Politikamız

ARBEL A.Ş. olarak Bakliyat ve hububat sektöründe faaliyet gösteren kuruluşumuz Gıda Güvenliği, Çevre ve İş güvenliğinin sağlanması ve korunması konularında aşağıda verilen ilkeleri politika olarak benimser ve taahhüt eder.

“Kalite ve Güvenli ürün”  için,  ISO 9001, FSSC 22000, HACCP (Codex Alimentarus şartları), BRC, IFS ve HELAL standartlarının gerekliliklerini yerine getirmek, tüm unsurların olması gereken kriterler çerçevesinde gerçekleştirilmesini garanti etmek.  Üretimlerimizi gerçekleştirirken Ülkemiz yasa ve yönetmeliklerine uymak, gerekse satış yaptığımız ülkelerin yasal şartlarını ve müşteri özel şartlarını dikkate almak.

Gıda güvenliğini tehlikeye atan durumları tespit etmek, sürekli iyileştirme yapmak ve bu görevi her personelin çalışma prensibi haline getirerek tüm işletmemizde Gıda Güvenliği Kültürünü benimsetmek.

Ürünlerimizi tüketicilerin sağlıklı, dengeli ve damak tadına uygun, beslenme ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde üretmek.

Müşterilerimize yüksek kaliteli ve güvenli ürünler sunarak, memnuniyetlerini en üst düzeye tutmak. Müşteri geri dönüşlerini en iyi şekilde analiz etmek, değerlendirmek ve şikâyetler için kalıcı çözümler üreterek,  müşteri memnuniyetinin devamını sağlamak.

Müşterilerimizin, çalışanlarımızın, ziyaretçilerin, alt yüklenicilerin sağlığını ve güvenliğini temin etme sorumluluğu bilinci ile çalışmak.

Varlığını çalışanlarının işgücü ile sürdürdüğünün bilinci ile çalışan memnuniyetini en üst düzeyde tutmak. Eğitim faaliyetlerini destekleyerek bilinçli, yenicilik ve sürekli gelişen bir personel kadrosu oluşturmak.

Tüm kaynaklarımızı en etkin şekilde kullanmak, sektör ile ilgili gelişmeleri takip etmek, tesislerimizde ve üretim sürecimizde modern teknolojiler kullanarak sürekli verimlilik artışı bilinci ile çalışmak.

Kalite ve Gıda Güvenliği sisteminin oluşturulması, uygulanması ve sürdürülmesinde, belgelendirilmiş standartların şartlarını en uygun şekilde yerine getirmek. Bu sistemlerin sürekli iyileştirilmesini ve geliştirilmesini teşvik etmek.

Üretim gerçekleştirme sürecinde insana, doğaya ve tüm canlılara saygı çerçevesinde ve çevre sağlığı bilinci ile hareket etmek.

%100 Helal ürün üretmek, üretilen ürünlerin içerisinde hiçbir şekilde haram ürün bulundurmamak.

Gıda savunması anlayışını yenilenen eğitimler ile oluşturmak ve geliştirmek, Taklit ve tağşişli ürün bulundurmamak.

İç ve dış pazarda ürettiğimiz ürünlerimiz için ''iyi kalite'' imajını yerleştirip, sürekliliğini sağlamak, sektörümüzde lider ve örnek bir kuruluş olmak.